Davalar

Cailliau & Çolakel Avukatlık Ortaklığı avukatları uzun yıllardan beri her türlü uyuşmazlık konusunda hizmet vermektedir.

Hukuk bürosu dava süreci öncesinde ve dava sürecinde hukuki riskleri, doğabilecek zararları, davada izlenecek yolu, hak ve güvenceleri tayin ederek davaların takibini üstlenmekte ve müvekkillerinin lehine olan yargı kararlarının yerine getirilmesi için gerekli tüm hukuki hizmeti sunmaktadır.

Dava takibi konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimleri sayesinde, Hukuk Bürosu müvekkillerini aşağıdaki sayılan alanlarda ve bu alanlarla sınırlı olmaksızın tüm hukuki ihtilaflarda temsil etmektedir:

  • Sözleşmeden doğan sorumluluk ve alacakların tahsili;
  • Şirketler hukuku, menkul kıymetler, hissedarlar arasındaki ilişkiler ve hissedarlar arasında çıkan anlaşmazlıklar;
  • Vergi hukuku alanındaki uyuşmazlıklar;
  • Ürünlerde ve hizmetlerdeki ayıplara, üreticinin sorumluluğuna ve sigorta alacağına ilişkin davalar, edimin gereği gibi veya geç ifa edilmesine ilişkin tazminat davaları;
  • Marka ve telif haklarının ihlali, taklit davaları ve alan isimlerine ilişkin davalar;
  • Akdi ve kanuni ipotek, inşaat ve ruhsat işlemlerine ilişkin davalar;
  • Yabancı mahkeme kararlarının ve tahkim kararlarının tanınması ve tenfizi;
  • İş sözleşmelerinin feshinden doğan davalar, işe iade davaları;
  • Yurtdışında kovuşturma yapabilmek için uluslararası istinabe aracılığıyla delil toplanması.

Cailliau&Çolakel Avukatlık Ortaklığı, aynı zamanda tahkim ve özellikle uluslararası tahkim konularında, UNCITRAL VE ICC gibi büyük uluslarası tahkim mahkemeleri nezdinde ve her türlü ticari dava hususunda tecrübe sahibidir.

Cailliau&Çolakel Avukatlık Ortaklığı, Türk hukukuna tabi şirketleri yabancı ülkelerdeki yargı mercileri nezdinde de temsil etmektedir.