Follow us

Esenyel Barak Bal 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2001 yılından bu yana İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır. 2013 yılı Türk Patent Enstitüsü Marka Vekilliği sınavını kazanarak; TPE nezdinde kayıtlı marka vekilliğine hak kazanmıştır. Av. Esenyel Barak Bal, davalar konusunda uzmanlaşmış olup, iş hukuku bilirkişisidir. Ticaret hukuku, iş hukuku, tüketici hukuku, icra hukuku ve sözleşmeler hukuku alanlarında çalışmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Copyright© Cailliau & Colakel